CBR

PL

Apollo

Apollo

Opracowanie i kompleksowa ocena biodegradowalnego i elastycznego stentu wewnątrznaczyniowego rozprężanego na balonie, opartego na cienkich przęsłach o wysokiej wytrzymałości

Projekt realizowany przez konsorcjum w składzie: American Heart of Poland S.A. (lider), Balton Sp. z o.o., Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Biomedycznej, Śląskie Centrum Chorób Serca,
Wojskowa Akademia Techniczna, Innovations for Heart and Vessels Sp. z o.o. 

Celem projektu jest opracowanie nowego, cienkoprzęsłowego, biodegradowalnego stentu wewnątrznaczyniowego elutującego sirolimus (PBES), a także jego całościowa ocena w warunkach przedklinicznych.
 • Budżet całkowity

  Budżet całkowity:

  koszty kwalifikowane 14,31 mln PLN

  dofinansowanie 11,45 mln PLN

 • Budżet AHP

  Budżet AHP:

  koszty kwalifikowane 2,88 mln PLN

  dofinansowanie 1,5 mln PLN

 • Okres realizacji

  Okres realizacji:

  01.09.2015 - 31.08.2019

Zastosowanie stentów uwalniających leki drugiej generacji, w znacznym stopniu zmniejszyło występowanie niepożądanych incydentów u pacjentów poddawanych zabiegom angioplastyki wieńcowej. Niestety rokowania odległe z powodu pozostawienia implantu w naczyniu nie są satysfakcjonujące.

Wstępne wyniki kliniczne z wykorzystania skafoldów wewnątrznaczyniowych (ang. Biodegradable Vascular Scaffolds; BVS), które po spełnieniu funkcji rusztowania ulegają biodegradacji są obiecujące. Jednak ograniczeniem są obserwowane incydenty zakrzepicy, związane prawdopodobnie ze znaczną grubością przęseł jak również wysoki koszt BVS.

Z tego względu, przy współpracy z liderami polskiego rynku w dziedzinie medycyny, przemysłu i nauki, zaproponowaliśmy projekt, którego celem jest opracowanie nowego, cienkoprzęsłowego stentu biodegradowalnego elutującego sirolimus (PBES).

Prototyp otrzymanego stentu zostanie poddany rygorystycznym badaniom przedklinicznym in vitro oraz in vivo, oceniającym retencję leku, odpowiedź tkankową, gojenie, biokompatybilność, oraz biodegradację w seriach eksperymentów przeprowadzonych na modelach zwierzęcych. Następnie zostanie zaprojektowane pilotażowe badanie kliniczne, oraz zgłoszenie celem uzyskania znaku CE.

Do góry