CBR

PL

Koło naukowe

Studenckie Koło Naukowe
Centrum Badawczo-Rozwojowego AHP

Od października 2012 roku, w ramach CBR funkcjonuje Studenckie Koło Naukowe skupiające studentów Wydziałów Lekarskich uczelni medycznych, którzy ukończyli II rok studiów oraz lekarzy-stażystów

Głównym celem SKN jest działalność edukacyjna, a także umożliwienie studentom rozwoju naukowego. Spotkania edukacyjne SKN odbywają się co 2-3 tygodnie. W ich trakcie prezentowane są wykłady z zakresu chorób wewnętrznych oraz kardiologii, najnowsze doniesienia naukowe, a także zagadnienia wybrane przez studentów.

Przykładowe zakresy prac członków Koła:

Porównanie efektów klinicznych rewaskularyzacji tętnic szyjnych za pomocą endarterektomii oraz stentowania
Obserwacja kliniczna pacjentów po wszczepieniu stentu Alex, Absorb
Ocena efektów klinicznych krioablacji żył płucnych
Ilościowa analiza OCT
Obserwacja pacjentów ze wszczepionym urządzeniem CRT oraz ICD
Ocena wartości FFR w zależności od akcji serca (HR)

Koło zapewnia uczestnikom możliwości edukacyjne i rozwojowe poprzez:

  • przekazywanie wiedzy przez praktyków;
  • wspólne analizowanie artykułów;
  • omawianie metodyki prowadzenia badań;
  • przygotowanie do przyszłych wystąpień i przełamywania swoich barier;
  • naukę tworzenia prezentacji;
  • wykłady specjalnie zapraszanych gości;
  • naukę sprawnej obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy statystycznej dla celów medycznych i badawczych;
  • wykonywanie obliczeń w zakresie OCT, QCA;
  • możliwość aktywnego uczestnictwa w konferencjach zarówno ogólnopolskich, jak i zagranicznych;

Udział w konferencjach

Za sprawą bardzo dużego i systematycznego zaangażowania naszych studentów, a także wszechstronnej pomocy opiekunów, działalność naszego koła naukowego była wielokrotnie wyróżniana i doceniana  zarówno na Ogólnopolskich jak i Międzynarodowych Konferencjach  Naukowych.

12th Warsaw International Medical Congress    12-15 V 2016r., Warszawa
Clinical and echocardiographic outcomes of CRT irrespectively to presence of LBBB- 3 miejsce                                                              Kamil Derbisz, Patrycja Chrząszcz


11th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists   5-7 V 2016r., Białystok
Clinical and echocardiographic outcomes of CRT irrespectively to presence of LBBB- 1 miejsce
Kamil Derbisz, Patrycja Chrząszcz, Sonia Beil- Sipko, Anna Babrzymąka

Comparison of clinical outcomes between ABSORB bioresorbable vascular scaffold (BVS Absorb) and Xience V everolimus-eluting stent (EES Xience V) in real-world patient population- 2 miejsce
Sonia Beil-Sipko, Anna Babrzymąka, Patrycja Chrząszcz, Kamil Derbisz

Influence of heart rate on fractional flow reserve measurement. Experimental model of porcine coronaries- 3 miejsce
Kamil Derbisz, Patrycja Chrząszcz

International Medical Congress of Silesia „SIMC 2016”   28-29 IV 2016r., Katowice
Influence of heart rate on fractional flow reserve measurement. Experimental model of porcine coronaries- 3 miejsce
Kamil Derbisz, Patrycja Chrząszcz

VI International Student’s Conference of Young Medical Researchers  31 III- 2 IV 2016r., Wrocław
Clinical and echocardiographic outcomes of CRT irrespectively to presence of LBBB- 2 miejsce
Kamil Derbisz, Patrycja Chrząszcz

X Międzynarodowa Studencka Konferencja Kardiologiczna w Zabrzu  28.05.2015, Zabrze
The influence of early magnetic resonance on safety after stent implantation in the porcine coronary and peripheral arterial model-2 miejsce w Konkursie Prac Oryginalnych
Łukasz Konarski, Karolina Misztal

The 10th International Scientific Conference of Medical Students and Young Doctors  21-22.05.2015, Katowice
Safety and efficacy of pulmonary veins isolation utilizing a second-generation cryoablation catheter
Aleksandra Paternoga Radosław Orzeł Łukasz Maciejewski

The influence of early magnetic resonance on safety after stent implantation in the porcine coronary and peripheral arterial model.
Karolina Misztal, Konarski Łukasz, Sonia Beil, Kamil Derbisz, Patrycja Chrząsz

10th Białystok International Medical Congress for Young Scientists   14-16.05.2015, Białystok
Early and long term clinical outcomes of bioresorbable vascular scaffold (absorb) in real-world population: insights from a multicenter retrospective registry- 3 miejsce
Sonia Beil, Anna Babrzymąka, Patrycja Chrząszcz, Kamil Derbisz

The 9th Leiden International Medical Student Conference 2015   14.03.2015 Leiden, Holandia
Late outcomes after carotid artery revascularization according to cardiovascular team consensus
Anna Matuszczyk, Karolina Misztal, Łukasz Konarski, Aleksandra Kolarczyk-Haczyk, Wojciech Trendel

The pattern of neointimal formation in early- and mid-term timepoints in everolimus eluting stents evaluated by optical coherence tomography in porcine coronary artery model
Konarski Łukasz, Trendel Wojciech, Jędrzejczyk Łukasz, Maciejewski Łukasz, Maj Maria

Comparison of Two Generations of Drug Eluting Stents in Treatment Patients with Acute Coronary Syndromes - 5 Year Observation
Aleksandra Kolarczyk-Haczyk, Łukasz Konarski, Anna Matuszczyk, Karolina Misztal, Wojciech Trendel

3rd Student Session, New Frontiers in Interventional Cardiology    3.12.2014, Kraków  
Intra-arterial application of biodegradable nanoparticles loaded with everolimus.
Sonia Beil, Karolina Misztal, Łukasz Konarski, Anna Matuszczyk, Aleksandra Kolarczyk-Haczyk, Anna Barzymąka

25th European Students' Conference      17-20.09.2014 Berlin
Value of optical coherence tomografy (OCT) imaging in preclinical stents evaluation.
Łukasz Konarski, Maria Maj, Wojciech Trendel, Łukasz Jędrzejczyk, Łukasz Maciejewski

Customization of Carotid Revascularization to Optimize Outcomes: Results from the Carotid Triage Registry
Karolina Misztal, Aleksandra Kolarczyk, Anna Matuszczyk, Łukasz Konarski, Wojciech Trendel

Novel Generation Drug Eluting Stents in Treatment Patient with Acute Coronary Syndrome- 5 Year Outcome
Aleksandra Kolarczyk, Karolina Misztal, Anna Matuszczyk, Łukasz Konarski, Wojciech Trendel

IX Międzynarodowa Studencka Konferencja Kardiologiczna       29.05.2014 Zabrze
Value of optical coherence tomography (OCT) imaging in preclinical stents evaluation- 3 miejsce w sesji prac oryginalnych
Maria Maj, Wojciech Trendel, Łukasz Jędrzejczyk, Łukasz Maciejewski, Łukasz Konarski  

Customization of Carotid Revascularization to Optimize Outcomes: Results from the Carotid Triage Registry- 1 miejsce w sesji plakatowej
Karolina Misztal, Aleksandra Kolarczyk, Anna Matuszczyk, Łukasz Konarski, Wojciech Trendel

Staging of Ischemic Heart Disease and Prognosis in a population of Patients with Critical Limb Ischemia undergoing intensive diagnosis and cardiac treatment
Łukasz Maciejewski, Maria Maj, Adam Wojtaszczyk, Aleksandra Błachut

IX Międzynarodowa i LIII Międzywydziałowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych

22-23.05.2014 Katowice

Late outcomes after carotid artery revascularization according to cardiovascular team consensus
Anna Matuszczyk, Karolina Misztal, Aleksandra Kolarczyk, Wojciech Trendel, Łukasz Konarski

Staging of Ischemic Heart Disease and Prognosis in a population of Patients with Critical Limb Ischemia undergoing intensive diagnosis and cardiac treatment
Łukasz Maciejewski, Maria Maj, Adam Wojtaszczyk, Aleksandra Błachut

The pattern of neointimal formation in early- and mid- term timepoints in everolimus  eluting stents evaluated by optical coherence tomography in porcine coronary artery model
Maria Maj, Łukasz Konarski, Łukasz Maciejewski, Łukasz Jędrzejczyk, Wojciech Trendel

The 22nd International Student Scientific Conference for Students and Young Doctors  24- 26.04. 2014 Gdańsk
Optimal carotid artery revascularization strategy – insights from the prospective registry
Aleksandra Kolarczyk, Karolina Misztal, Anna Matuszczyk, Łukasz Konarski, Wojciech Trendel

Early outcomes after surgical and percutaneous carotid artery revascularization
Aleksandra Kolarczyk, Karolina Misztal, Anna Matuszczyk, Łukasz Konarski, Wojciech Trendel

Value of optical coherence tomography (OCT) imaging in preclinical stents evaluation
Łukasz Konarski, Maria Maj, Wojciech Trendel, Łukasz Jędrzejczyk, Łukasz Maciejewski

Do góry